Wednesday, April 22, 2009

Hè về...Thung lũng San Jose tuần này thật sự là hơi bị nóng lên roài. Hehe...hè về...hè về...nhất định thế roài. Sáng sớm tót lên xe mừ Lu đã phải vặn máy lạnh lên cho nó mát cái mẹt. Tối đi oánh tạ về đã 11 giờ đêm mừ trời vẫn còn hầm hập. Tự dưng mong mún được đi tém biển, được nghĩ hè sớm sớm tí tí. Tối hum nay lái xe về đường vắng tanh, hai bên đường chỉ toàn một màu đen bóng tối, chỉ mình ên lái và lượn. Nhưng sao bi giừ Lu ko có cảm giác cô độc như trước đây nữa. Hình như hai bên đường có nhìu và nhìu lém những hình, những bóng, những đồng hành, những ủng hộ, cứ đi theo Lu. Cảm giác hơi bị lạ, có lẽ do sự may mắn trong công việc, sự vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Suốt ngày hum nay cứ nghe mãi bài "khúc nhạc sông quê" này mà thấy nhớ nhà.

Quá nửa đời phiêu dạtcon lại về úp mặt vào sông quê,
ơi con sông dạt dào như lòng mẹ,
chở che con qua chớp bể mưa nguồn.
Từng hạt phù sa tháng 3 tháng 7,
từng vị heo may trên má em hồng.
Ơi con sông quê con sông quê,
ơi con sông quê con sông quê...Khuc hat song que

No comments:

Post a Comment