Wednesday, April 8, 2009

Đệp!

Dạo này Lu khoái con quạ đen Chrysler 300C này lém!

Cả nhà có công nhận là kiểu dáng của nó quậu hông? Đệp!

Lu khoái con xế này vì lái nó trông giống xe tổng thống của anh Obama đệp zai.

Ngày trước Toyota đắt hàng nhờ kiểu dáng hay, nhưng bi giừ thì mí loại xe khác nhìn quậu hơn roài.

Thoai cho cả nhà window shopping tí tí cho vui con mét, Lu đi khò khò heng
No comments:

Post a Comment