Saturday, March 14, 2009

MÂY LANG THANG

Mây hum qua nó lang thang nhưng mừ nó quậy lém. có lúc nó cuộn tròn người như con thú nhồi bông nằm dưới ông mặt trời. Trông ngoan ơi là ngoãn như em bé ấy
Nhưng khi chiều rớt nắng roài thì nó lại dử tợn như trời sắp nổi cơn dông. Hì hì, bất chợt nhớ đến lời bài hát...mây, mây còn phiêu lãng đến bao giờ đây?

No comments:

Post a Comment