Monday, March 16, 2009

Lẽ bạn...

Chiều nay tan việc ra parking lấy xe, nhìn lên núi thấy có con này đang bay bay. Đệp, chộp nó cho vào đây. He he, nó mần cho Lu nhớ đến câu...chim về núi nhạn, trời chiều mưa đêm.No comments:

Post a Comment