Sunday, March 15, 2009

Lu Lu đi chùa!

Hum nay Lu Lu đã mần một việc rất ư là tốt, Lu đi chùa!

Hông phải Lu đi cầu xin cho sớm hít ế chồng, mừ là đi cúng giỗ đầu của ông kụ nhà Lu.

Cũng cảm thấy hơi bị bất hiếu vì không bay về Vietnam đúng ngày được. Nhưng công việc bi giừ lại ngập đầu boss hông cho đi. Chẹp...thoai thì viếng chùa tạm vậy.

Cái sự Lu đi chùa cóa lẽ đã mần cho phật ngự ở trên cao động lòng, nên ngay cả cây khô mừ cũng nở hoa. Đệp!


Lu rất thích cái xì tai ngọc trong đá nì. Gai góc đi đôi với mềm mại ẻo lã. Cứ như con người í, hay nhất là vừa cứng cáp mừ vừa nhẹ nhàng ko thô, ko bạo. Lu gọi đây là xì tai nhu-cương âm-dương trận


Trời xanh mây trắng, cóa hai con chim, đệp!

Cũng bởi vì hum nay Lu đắc đạo nên Lu đã mần phúc ,chộp một phát nữa cho chúng nó thành đôi và cho lên đây lun. Mô phật, coi như Lu đã mần được việc thiện


Nhìn hít cả chùa Lu chỉ khoái cóa mỗi bốn thèng nhóc ku sư nầy. Trông kháu ơi là khỉnh nên chộp một phát cho hít mí chúng nó vào đây.


Con gà trống nhìn chiến quá nên Lu Lu cũng cho vào đây lun. Nhưng nhà chùa ăn chay cơ mừ, sao lại nuôi con gà mặn này nhỉ?


No comments:

Post a Comment