Sunday, March 29, 2009

Bóng chiều

Chiều nay lượn ra phố ăn tối, thấy cỏ dại ven đường lã lướt trong gió hơi bị hay, nên Lu chộp lun cho lên bờ nốc, và nặn cho nó mí câu con cóc ghẻ

Chiều đi về đâu
Về theo rừng gió
Lêu xiêu nhánh cỏ
Bóng chiều đìu hiu


No comments:

Post a Comment