Friday, March 13, 2009

Hoàng hôn sến

Hum nay thì chỉ chụp buổi chiều thoai cả nhà a. Chiều tím còn gọi là hoàng hôn sến.

Có người hỏi Lu dạo này ko thấy vẽ vời linh tinh nữa? Lí do là busy công việc nên ko hứng vẽ được. Nhưng vưỡn nhớ đến màu sắc, nên mỗi ngày trên đường đi làm cũng cho cái máy ảnh cùn vào túi quần, roài gặp gì khoai khoái là chụp một nhát.
No comments:

Post a Comment