Friday, June 5, 2009

NHÁNH SẦU ĐÔNG


Sầu đông ơi hởi sầu đông.
Trăm năm nghìn kiếp không đong vẫn đầy.
Thân gầy sầu nhuộm gió đông.
Ai trông? ai ngóng? ai mong thân gầy

(old entry)

No comments:

Post a Comment