Thursday, August 30, 2012

XÌ-TAI MỚI!


New :)


Cũng hơi bị ngố một xí :))


Tóc kiểu này, đeo kính vào trông sáng láng hơn nhiều.

Ngày mai, sẽ cho mấy thèng ku Ấn biết thế nào là trí tuệ ;))

No comments:

Post a Comment