Wednesday, August 29, 2012

CHÚ Í!


Cả nhà chú í nhé.

Lu chuẩn bị đi xuống tóc đấy, có nghĩa là sẽ đổi kiểu tóc một xí. Tóc vẫn để dài phía sau vì nó đã gần vọt qua mông rùi, Lu chỉ đổi mái thôi à.

Kô để chẻ giữa thế ni nữa, mờ Lu sẽ cắt mái bằng, còn gọi làm mái ngố. Kiểu mái bằng là xì-tai hồi xữa hồi xưa của Lu, bi giờ cắt lại để mặc cái áo lính màu cỏ úa của Lu.

Tuần này Lu quấn khăn rằn làm chị Tư Hậu nhe ;))

3 comments: