Sunday, August 19, 2012

YẾM ĐÀO NHÉ!


Đúng chuẩn Thị Nở mặc yếm đào vắt cái bông, còn thiếu mỗi cái quần lĩnh ;))

2 comments:

  1. uhm, mấy hôm nay thời tiết ở bên đây nóng lắm!

    ReplyDelete