Tuesday, July 24, 2012

NGHE NÀY!


Cả nhà nghe âm thanh của 50 năm tuổi đời nhé.

Nhìn hình dạng và âm thanh của đờn xem nó đáng giá bi nhiu?

Auction trị giá nó khoảng $5000. Đến ngày 31 tháng 8 là chấm dứt đấu giá.

Hiện tại giá BID của nó là $2000, và chưa có ai trả cao hơn ;))

Stevie plays the "Bob" guitar to by auctioned by Charles Krug Winery
No comments:

Post a Comment