Thursday, July 19, 2012

KỤ Í SẼ CHƠI ĐÀN!


Hôm qua, kụ Charles Krug đã bắt xe tốc hành từ thế kỷ 18 về lại thế kỷ 20, để gởi thư mời Lu đi xem kụ í chơi đàn.

Kụ bẩu rằng, sẽ có một auction cho guitar được làm bằng oak barrel đã 50 tuổi đời, tại trại rịu của kụ.

Auction kéo dài trong 1 tháng với sự trình diễn nhạc classic của các tay guitar trẻ.

Những cây guitar đem ra đấu giá sẽ được cái nhạc sĩ oánh thử cho khách xem, sau đó kêu giá bán. Tiền thu được kụ í sẽ tặng hết vào quỹ từ thiện.

Người thắng cuộc sẽ biết kết quả vào đầu tháng 9, đúng ngày kụ cho mở cave để release rịu nửa đời người, ủ men suốt 45 năm.

Guitar là nhạc cụ đầu tiên Lu sờ đến với những bài nhạc Trịnh. Kô biết đàn bằng gỗ lên men 50 năm của kụ í có làm nhạc Trịnh da diết hơn?

Hị hị, cuối tuần Lu sẽ đi xem đàn, và ngâm kíu chú guitar nào hợp với Lu ;))

Facebook

No comments:

Post a Comment