Monday, September 17, 2012

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNGDrawing này kô có tên.

Chỉ là, ngày hôm qua Lu lượn xe trên Napa đã nghe bài này suốt. Cuối cùng nổi hứng vẽ nên nó.

Cả nhà chú ý, drawing có đính kèm quảng cáo rịu vang nhé :))

Cả nhà khi xem drawing muốn hiểu hơn thì nhớ bật nhạc lên, vừa nghe vừa ngắm nhe :)


FACE BOOK

No comments:

Post a Comment