Sunday, April 29, 2012

FEELING


Sau vài hum trầm ngâm trong bóng râm suy nghĩ và suy nghĩ, bi giờ đã hình thành nên một drawing NUDE thật là phá cách nhé.

FEELING là một new drawing được vẽ bởi mít-xì Lu với một xì tai hơi bị khác một xí.

Ai nhẹ bóng día thì đừng xem nhe, cho cục gạch họa sĩ vườn lên làm màu trước.

Xem ra, 4 năm học hội họa đã ko phụ công lao nhồi nhét của ku thầy nhe...cóa cơ hội là mít-xì Lu lại vẽ pậy ;))

No comments:

Post a Comment