Friday, October 21, 2011

VẼ VỜI...


Lại vẽ nhé!

Đoán xem Lu sẽ vẽ cái chi chi???

Cả nhà nhìn tấm canvas còn trắng trong chưa nhuốm màu, rùi nghe bài Conquest of Paradise, rùi trầm ngâm suy nghĩ xem lần nì sẽ thấy gì trên tấm tranh ;))

No comments:

Post a Comment