Thursday, October 27, 2011

LẠI VẼ TRANH NHÉ!


Lu vẽ tiếp bức tranh thứ nhì nhé.

Nhưng, tới giờ vào công ti rùi, đặt cục gạch hình pumpkin thay thế cho bức tranh, sẽ tám sau.

Tình hình là Lu đang có nhiều điều để đại tám lắm, sẽ tám từ từ, tám tà tà...cả nhà sẽ được xem nhiều bức tranh hơi bị hay ho ;))

No comments:

Post a Comment