Friday, June 8, 2012

RÙA VÀ MỰC :)Đêm qua mực tém với rùa ;))

Tình hình là, sau khi thoa lotion tan da đi phơi một nắng hai sương, Lu đã hơi bị đen rùi nhe.

Các ku lính Ấn sẽ rất happy, vì Lu và bọn hắn đã hòa hợp sắc tộc, đen như Black American :))

No comments:

Post a Comment