Friday, May 18, 2012

VƯỢT!


Vượt, ở đây không phải là vượt khó vượt nghèo, mà là tóc đã vượt qua eo rùi nhe.

Tất nhiên là không thể nào cắt ngắn, vì tóc là biểu hiện sức mạnh của con bò cạp Lu mờ.

Sẽ tiếp tục cho nó dài thêm 10cm nữa, sau đó sẽ cho nó từng lọn xoắn xít và xoắn xít.

Ta nói, tóc càng dài thì tình càng miệt mài, tóc càng dài thì ta càng nhìu tài ;))

Bonus bản nhạc "Tình Vọng" của Tuấn Ngọc, cả nhà ngụ ngon nhe.

No comments:

Post a Comment