Wednesday, December 14, 2011

REPETITION

Repetition, lối vẽ Op-Art nổi tiếng bằng cách lập đi lập lại một xì-tai, một hình dạng...

“Current” 1964
Bridget Riley, British born 1931


“Provocative Current” 1965
Julian Stanczak, American born Poland 1928


“Circular Dynamics” (Dinamica circulare) 1968
Marina Apollonio, Italian born 1940


“Thousand” 1964
Bill Komodore, American born 1932

2 comments:

  1. Đây là gì vậy em? Một trường phái hội họa phải k?

    ReplyDelete
  2. Anh Thụy : đây là kiểu vẽ Op-Art xưa nhất trái đất, lập đi lập lại một đường nét i xì.
    Dân Art gọi xì-tai này là "bổn cũ sọan lại", và ngấy nhất là cứ cầm cọ kéo tới kéo lui những đường nét như thế.
    Kiểu vẽ này có công dụng làm cho người thưởng thức "mệt mắt" ;))

    ReplyDelete