Friday, January 21, 2011

SYMPHONY (4)

Vào năm 1954, người chỉ huy dàn nhạc của nhà hát Bolshoi, Vassili Nebolsin, đã lúng túng khi tìm bài mở màn cho buỗi hòa nhạc kỹ niệm lần thứ 37 cách mạng tháng mười Nga, tại Mosco.

Vassili liên lạc với Shostakovich chỉ vài ngày trước khi buỗi concert ra mắt, để xin ý kiến. Và trong ba ngày ngắn ngũi, nhà soạn nhạc đã viết ra khúc mở màn Festive Overture với nhịp điệu thật hùng hồn.

Festive Overture của Shostakovich có một chút gì đó mang âm hưởng Ruslan and Ludmilla overture của Glinka sáng tác năm 1842.Lu lại chỉ thích bài Festival Overture 1812 của Tchaikovsky hơn.Tạm ngưng ở đây héng, Lu phải đi mần việc. Sẽ tám tiếp đến thể loại Overture của Symphony.

No comments:

Post a Comment